O MNĚ

Jitka Ottová (*1976 Brno)

Mé kořeny sahají do úbočí Malých Karpat, drsného kraje, kde můj dědeček sochař, kameník a malíř, milovník astrologie a filosofie, přivedl do dospělosti sedm dcer.
A byly to právě ony, které svou houževnatostí a svérázným přístupem k životu tvořily ducha celé rodiny a z jejichž vnitřní síly dodnes čerpám.

Po studiu obchodní akademie v Brně jsem strávila čtyři roky na místě, kde jsme laskavě a pravdivě nahlíželi do různých zákoutí vlastní duše. A právě tady jsem objevila touhu tvořit svou realitu skrze porozumění hlubším souvislostem a vášeň pro hledání podstaty bytí. O něco později jsem si pak uvědomila, že tvořit a umělecky se vyjadřovat z této podstaty, je pro mě tím pravým prostředkem k pocitu smysluplnosti.

Tvorba je pro mě způsob, jak být v kontaktu s původním zdrojem. Jak poznávat, zkoumat a laskavě integrovat různé podoby existence, dotýkat se hloubky a smyslu konání a vést pravdivý dialog mezi srdcem
a logikou. Cestovat za hranice poznaného a díky obrazům vyprávět příběhy o jemných a křehkých zákoutí lidské duše.
Vše o mé autorské tvorbě naleznete na www.jitkaottovaart.cz.

 

 

Zpět do obchodu